Högre elpris = högre förtjänst för de som har solceller

Elpriset i Sverige spås bli högre och närma sig Europas nivåer

Svenskar har varit lyckligt lottade med ett lågt elpris men många tror att det kommer börja krypa upp mot Europeiska nivåer (där 1-2 kr/kWh inte är ovanligt). ”Fördelen” med ett högre elpris för solcellsägare är att man blir mer oberoende av elprishöjningar om man producerar sin egen el. Elpriset varierar ofta över dygnet är normalt sett högst på dagen, vilket är toppen för det är just på dagen som solen lyser!

I dagsläget får du betalt för solel från flera olika aktörer:

  1. Elhandelsbolaget – betalar ofta det sk. spotpriset, dvs dagens marknadspris på el som dessutom varierar timme för timme. Ibland lägger elbolaget på 5-15 öre om de får köpa dina ursprungsgarantier och/eller elcertifikat. 
  2. Elnätsbolaget – ger dig en peng för att du matar ut elen på nätet. Detta kallas ofta ”nätnytta” och den brukar ligga på ca 4-5 öre/kWh.
  3. Staten – ger dig en skattereduktion motsvarande 60 öre/kWh som du säljer

I dag den 31a maj får jag följande ersättning för det överskott som jag säljer på dagen.

1. Göteborgs Energi – 51+15 öre = 66 öre

2. Elnätsbolaget – 4.5 öre

3. Staten – 60 öre

Summa = 130.5 öre

Det här är för elen som jag matar ut på nätet, dvs som jag inte använder i huset själv direkt.

Viktigt med batterilager i framtiden

I framtiden ser ni att det kommer bli viktigare att göra av med elen själv, då ca hälften av intäkten från såld solel kommer från staten. Jag tror inte den subventionen kommer finnas kvar i mer än 5-10 år till. Därför är det viktigt att redan nu förbereda din solcellsanläggning för att kunna använda batteri. Ju högre egenkonsumtion av elen som dina paneler producerar, desto bättre kalkyl. Detta är i princip sant, men man ska också komma ihåg att en större solcellsanläggning är billigare per installerad kW än en mindre.

Med ett högre elpris i framtiden blir det viktigt att kunna ta vara på den producerade elen och troligtvis kommer vi inom en ganska snar framtid kunna göra detta i våra elbilsbatterier, som ofta behöver laddas mitt på dagen. Sen kan vi använda den strömmen för att driva huset på natten.

Jonas Nordström, solcellsägare sedan 2013

——————————————————————————————–

Läs mer på:

NyTeknik – Ovanligt dyr el för årstiden, dubbelt i söder

Elen.nu – dagens spotpris

Bästa elbolag att sälja solel till –  En sammanställning från mars 2021.

 

 

 

 

Många funderar på återbetalningstiden för en solcellsanläggning. Men jämfört med andra investeringar så kanske t.o.m dina solpaneler kommer vara MER VÄRDA om du säljer huset efter 10 år. Om elpriset är dubbelt så högt om 10 år kommer driftskostnaderna för huset sänkas avsevärt. Bra va?

Kontakta oss

Hör av dig om du är nyfiken på solenergi, har frågor eller är befintlig kund och behöver support. Du kan också läsa mer på kontakt/kundservice.

Telefonnummer: 072-993 75 01

Email: info@solenergiprojekt.se

2 + 4 =