Framtidens energikälla

Solen är en enorm kraftkälla

Solen är en enormt kraftfull energikälla som vi kan och bör använda oss av mycket mera än vi gör idag. Faktum är att endast ett dygns solinstrålning till jorden motsvarar hela planetens energiförbrukning på ett år. Vi kan alltså få ut mycket mera ljus, kraft och värme från solen än vad vi får idag.

Om vi bättre tar tillvara på den energi solen ger skulle vi inte behöva någon annan energikälla. Då skulle vi inte ha någon växthuseffekt och många av de miljöproblem som vi människor hunnit orsaka skulle kunna börja återhämta sig och läka. Vi skulle få en bättre och mer miljövänlig värld.

I Sverige står solenergi endast för ca 0,2 procent av elproduktionen vilket är långt under den potential som finns. Med de goda förutsättningar för solceller som finns i Sverige med svalt klimat och många soltimmar totalt under året borde andelen vara 50 gånger högre redan nu. Detta är också det mål regeringen satt få sikt.

 

Göran Pettersson, fd controller på Pharmacia, har räknade ut att om han kopplade bort sig från fjärrvärmen och istället använde en kombination av bergvärme och solceller som energikällor, så skulle han spara ca 25000 kr/år.  Investeringen låg på 240000 kr. Avkastning ca 10%. Korkat att ha pengarna på banken tänkte Göran och slog till. Han var först på sin gata. Nu följer andra efter.

 

Klockan tickar…

Energikällor som olja, kol och naturgas skapar globala klimatförändringar som FNs miljöexperter varnar för kan bli oreparerbara inom bara några år. 

I allt snabbare takt ser vi i media och i vår omvärld konkreta exempel på konsekvenserna av klimatförändringarna. Och utvecklingen har ändå bara börjat.

Framöver kommer det bli vardag med extremt väder, översvämningar, torka som ger missväxt, smältande polarisar som rubbar ekosystemet, skogsdöd och allt det för med sig.  Det är dags att agera och solceller är ett rejält sätt att årligen spara tonvis med koldioxid. Samhället står också bakom med solcellstöd och skattesubventioner.

Utvecklingen går snabbt

Hoppet är dock långt ifrån ute. Utvecklingen mot en förändring ökar stadigt i tempo solenergi är en extremt expansiv bransch. Allt fler inser fördelarna och inte bara för klimatet. Det är dessutom en lönsam investering. Tekniken idag är beprövad och anläggningarna fungerar i allmänhet helt störingsfritt. Det finns ingen anledning att vänta med investeringen. .

Att bli microproducent av solel kommer inom några år vara ett självklart alternativ för många av grannarna på din gata. Varför inte ta ett initiativ och bli bland dom första. En jämförelse är bergvärme och olika luftvärmepumpar. För bara 10-15 år sedan var det i princip okänt men idag är finns systemen i en majoritet av husen.  Kombinationen bergvärme/luftvärmepump för uppvärmning och solceller för hushållel är en klockren kombination som gör dig i princip självförsörjande på energiområdet . En skön känsla.

Kontakta oss

Hör av dig om du är nyfiken på solenergi, har frågor eller är befintlig kund och behöver support. Du kan också läsa mer på kontakt/kundservice.

Telefonnummer: 072-993 75 01

Email: info@solenergiprojekt.se

15 + 8 =