BRF / SMF

Vi har lösningen för er bostadsrättsförening!

I grund och botten fungerar en anläggning för en BRF på samma sätt som för t e x en villa men det är ett antal faktorer som man behöver ta hänsyn till och hitta rätt lösning för:

  • Vilka ska solelen användas till – gemensam el och/eller hushållselen?
  • Hur ser nuvarande elinstallation ut? Finns t ex separata elmätare för bostäderna?
  • Hur vill man göra inköpet? Om det t ex är radhus kan möjligheten finnas att hushållen köper separat i ett ”gruppinköp”.
  • Finns behov av kringutrustning i form av t ex laddpunkter för elbilar
  • Hur ser intresset ut i föreningen? Vilka behov finns av informationsinsatser?

Utifrån ovanstående förstudie gör vi en detaljerad projektering och tar fram lösningsförslag för hur anläggningen ska designas, vilken typ av paneler och växelriktare som ska användas, montagemetod och övriga tekniska frågor.

l

Vi hjälper er!

Vi hjälper er självklart också med all administration kring installationen. Exempelvis ansökan om bygglov eller investeringsstöd för solceller som för närvarande är 10% av totalkostnaden.

Solenergi är en av de mest miljövänliga energikällorna som finns. 

Med solpaneler gör du en rejäl insats för klimatet och framtidens generationer. Omställningen av energisystemet från fossilt (olja) till hållbart (t ex vindkraft och solel) är absolut nödvändig om vi vill stoppa klimatförändringarna.

=

Bli en klimathjälte

Solenergi är en av de mest miljövänliga energikällorna som finns. Med solpaneler gör du en rejäl insats för klimatet och framtidens generationer. Omställningen av energisystemet från fossilt (olja) till hållbart (t ex vindkraft och solel) är absolut nödvändig om vi vill stoppa klimatförändringarna.

=

Spar pengar

Många av våra kunder spar 5-10-15-20 000 kr/år på sina solpaneler. Ett normalt tak ger ofta kring 10% i direktavkastning och därmed en återbetalningstid på cirka 10 år. Dessutom höjer en solcellsanläggning värdet på din fastighet och är avdragsgill vid försäljning.

=

Hållbar teknik och långa garantier

I Sverige har vi väldigt goda förutsättningar för solpaneler. Vårt svala klimat gör att panelerna slits långsamt och du kan räkna med en livslängd på minst 30 år. Garantierna är också långa.

=

Bli mer oberoende av elbolagen

Som microproducent av solel minskar du ditt beroende av elbolagen och påverkas mindre av höjda elpriser i framtiden. Du får en ökad trygghet i en framtid där samhället blir mer elberoende.

=

Nyckelfärdig lösning utan krångel

Du får en nyckelfärdig lösning till ett fast pris. Vi kan det här med solpaneler och har en beprövad process som ger dig hög kvalitet till rätt pris utan genvägar.

Boka ett kostnadsfritt hembesök

Du har inget att förlora. Boka ett hembesök helt utan åtaganden. Ge oss 30 min och våra rådgivare kan ge tydligt svar på om solpaneler kan fungera på ditt tak. Många halverar sin elkostnad

Så här fungerar din anläggning

1. Solpaneler
2. Växelriktare
3. Elcentral
4. Elförbrukning i hushållet
5. Överskottet säljs till elhandelsbolaget

4 steg till att bli solelsproducent

Vi har en beprövad process som ger dig trygghet genom hela solcellsresan. Aldrig genvägar, alltid kvalitet och med målet att du ska bli vår nöjdaste kund hittills. Vi lever på vårt rykte.

Hembesök och förstudie

Det handlar om ditt tak, en elinstallation med hög spänning och en långsiktig investering. Köp aldrig en anläggning utan en ordentlig förstudie och besiktning på plats.

Lösningsförslag

Våra projektörer och ingenjörer ger dig en lösning baserad på ditt taks förutsättningar, eventuell skuggning, vilka ambitioner du har, om t ex ett batteri ska finnas med i lösningen och allt annat som påverkar.

Montage och elinstallation

Vårt första kundlöfte är 100% kvalitet i montage och elinstallation. Här finns inget utrymme för fel – så enkelt är det.

w

Kom igång

En gång kund alltid kund. Vi hjälper dig med allt pappersarbete kring bidragsansökningar, elavtal etc och ger all support du behöver när du behöver den

Så tycker våra kunder

Det känns mycket bra att inte vara helt i händerna på något stort elbolag och inte heller, i någon större omfattning, påverkas av kommande pris-höjningar.

Göran Petersson

Miljövän som tjänar pengar

Det  började med en inbjudan till ett möte om solpaneler. Efter mötet så var det flera i villaområdet i Valsätra i Uppsala som visade intresse för att skaffa paneler på sina hustak.

Dennis, Astrid och Johannes Larsson och Emma Håkansson

Lycklig solfamilj

HSB BRF Jakthunden, Valsätra, Uppsala installerade 106 solpaneler

HSB BRF Jakthunden i Valsätra, Uppsala installerade 106 paneler för att minska sin elförbrukning och göra en rejäl klimatinsats. 

Klick

Kontakta oss

Hör av dig om du är nyfiken på solenergi, har frågor eller är befintlig kund och behöver support. Du kan också läsa mer på kontakt/kundservice.

Telefonnummer: 072-993 75 01

Email: info@solenergiprojekt.se

3 + 13 =