Nu stiger elpriserna

Rapport från Energimarknadsbyrån

Spotpriset september 2021 – Elpriserna fortsatte att stiga i elområde 3 (Stockholm) och elområde 4 (Malmö) 

I september månad så slog spotprisets medelvärd rekord i både mellersta (elområde 3) och södra Sverige (elområde 4). Aldrig tidigare har elpriset varit så högt. Några av orsakerna är höga priser på den europeiska elmarknaden samt att både vattenkraften och kärnkraften har haft begränsad produktion. Även nationella begränsningar i överföring i stamnätet har påverkat elpriset. Källa: Energimarknadsbyrån

Redan 2019 gjorde Bixia en prognos som talade för att elpriset skulle börja stiga 2021. Är det detta som slår in nu, men med större kraft? Se grafik nedan. 

 

 

 

Med septembers elpriser så gör en villa i Uppsala / Stockholm som producerar sin egen el med solceller en besparing på ca 2 kr/kWh. Läs mer om hur din besparing beräknas och återbetalningstid i detta blog inlägg.

Kontakta oss

Hör av dig om du är nyfiken på solenergi, har frågor eller är befintlig kund och behöver support. Du kan också läsa mer på kontakt/kundservice.

Telefonnummer: 072-993 75 01

Email: info@solenergiprojekt.se

4 + 7 =