Troligtvis nya villkor from 1 juli 2021

Energimyndigheten anser att elcertifikatssystemet för småskaliga producenter är för krångligt och resurskrävande (korrekt analys!). Därför föreslår man förändringar from 1 juli 2021 vilket i praktiken innebär att mikroproducenter (de som har en huvudsäkring under 63 Ampere) inte kommer beröras av det systemet längre. Man föreslår också att ett konto för hantering av elcertifikat (ett sk. Cesar-konto) ska avgiftsbeläggas. 

Vi får se vad regering beslutar så småningom…..

Länk till hemställan från Energimyndigheten.

 

Kontakta oss

Hör av dig om du är nyfiken på solenergi, har frågor eller är befintlig kund och behöver support. Du kan också läsa mer på kontakt/kundservice.

Telefonnummer: 072-993 75 01

Email: info@solenergiprojekt.se

8 + 7 =