Avsluta ditt elcertifikatskonto innan 1 juni

Energimyndigheten kommer inför avgifter för att hantera elcerifikat. Avgiften blir 200 kr/år och det innebär att för småproducenter blir det numera inte lönsamt att sälja elcertifikat då dessa har sjunkit så mycket i värde. Däremot finns det fortfarande en vits med att behålla sina ursprungsgarantier (sk UG).

Kontohanteringen för UGs är tillsvidare kostnadsfri även om myndigheten utreder att lägga en avgift på denna hantering också. Något som dock flera elbolag jag varit i kontakt med har invändningar emot. Om inte villors solelsproduktion kan ursprungsmärkas kan inte elbolagen sälja vidare denna el som grön el till andra kunder. Troligtvis kommer man hitta en långsiktigt lösning på detta.

Här är en instruktion för hur du går till väga för att avsluta ditt elcertifikatskonto.

Som ny solcellsägare behöver du numera bara bry dig om att skaffa ett konto för ursprungsgarantier OM du tänker sälja din överskottsel till ett elbolag som betalar dig för dessa. Exempelvis Göteborg Energi, Telge Energi, Enkla Elbolaget och Jämtkraft. På detta sätta kan du i normala fall få 10-15 öre extra per kWh för elen som du säljer. Elbolagen vill ha dina urprungsgarantier som utgör en värdehandling vilket innebär att de kan sälja din överskotts el som miljömärkt solel!

SÅ HÄR GÅR DU TILLVÄGA FÖR ATT ANSÖKA OM URSPRUNGSGARANTIER. Nu står det om både elcertifikat och urspungrsgarantier här, vilket kan vara lite förvirrande. Myndigheten har inte uppdaterat informationen än, men att ha ett konto för UG i deras system Cesar ska ännu vara kostnadsfritt.

När du väl har ett konto, kontakta ditt elbolag så att du kan sälja din solel till ett högre pris.

 

 

Kontakta oss

Hör av dig om du är nyfiken på solenergi, har frågor eller är befintlig kund och behöver support. Du kan också läsa mer på kontakt/kundservice.

Telefonnummer: 072-993 75 01

Email: info@solenergiprojekt.se

13 + 6 =