”Varför ska detaljplaner från 40-talet blockera satsning på solel?”

Redan i maj 2014 protesterade Jonas Nordström i Uppsala mot  bygglovsreglerna som krånglade till det för fastighetsägare som ville sätta svarta solpaneler på röda tak. Sedan dess har politikerna i Uppsala implementerat en av Sveriges mest tillåtande bygglovspolicys för solceller. Även om det i detaljplanen finns krav på rött taktegel som takmaterial, så görs numera ofta undantag baserat på regeln om ”mindre avvikelse”.

I Uppsala har vi bara de senaste månaderna två exempel på fastighetsägare som fått bygglov trots att de bor i ett område där detaljplanen kräver röda tak. Det gäller Ekeby, där vi nu installerar paneler åt en bostadsrättsförening, samt i Fålhagen där vår kund efter 4 års väntan till slut fick chans att i det närmaste bli självförsörjande på el. Detta är tack för den nya policyn.

Men i Stockholm med kranskommuner är det fortfarande ofta långa väntetider och avslag om du råkar ha ett i hus i ett kulturmärkt område, eller om det i din detaljplan står att det måste vara röda pannor på taket.

Senast kunde vi läsa om det i Dagens Nyheters artikel där ett par i Enskede efter lång tid fick godkänt. ”Han fick grönt ljus för svart solpanel på rött tak – DN.SE”.

Vad beror problemen med bygglov på?

I många områden från 40 och 50-talet finns det antingen ett kulturmärkt skydd för att man vill bevara utseendet på husen eller krav på röda takpannor. När detta är inskrivet i detaljplanen måste man som fastighetsägare söka bygglov. Då gäller inte det ”undantag från bygglovskravet” som infördes augusti 2018.

Boverket har gjort en gedigen sammanställning av vad som gäller i bygglovsfrågan för solpaneler. Läs mer om detta här.

Observera att vi alltid hjälper våra kunder som är osäkra, med att kolla upp om en solcellsinstallation kräver bygglov, bygganmälan eller ingen åtgärd. Stöter du på patrull kan vi hjälpa dig att argumentera.

Som tur är finns det ett ganska stort tolkningsutrymme och olika kommuner tolkar bestämmelserna på olika sätt. I vissa fall så väljer politikerna i en byggnadsnämnd att godkänna installationer fastän tjänstemännen har yrkat på avslag. Här är ett exempel från Enköping. 

”Det finns många detaljplaner som är gjorda för väldigt länge sedan. Det är orimligt att en arkitekts idéer från 40 eller 50-talet ska sätta hinder iväg för att använda modern och miljövänlig teknik i dagsläget tycker jag” säger Jonas Nordström, grundare av SolenergiProjekt.

”Hindra inte de som vill sätta solceller på sina röda tak. Det är en viktig pusselbit i kampenj mot klimatförändringarna. Om 50 år, när panelerna är utslitna och vi förhoppningsvis inte har passerat 2 grader i uppvärmning globalt, så kan vi ju ta bort dem och titta på de gamla röda pannorna igen. De ligger nämligen väl skyddade där”.

Kontakta oss

Hör av dig om du är nyfiken på solenergi, har frågor eller är befintlig kund och behöver support. Du kan också läsa mer på kontakt/kundservice.

Telefonnummer: 072-993 75 01

Email: info@solenergiprojekt.se

14 + 13 =