En redan trygg investering blir ännu tryggare

En partner att lita på!

 

Vi vill vara en 100% trygg partner för dig som väljer oss som leverantör av solceller. Därför erbjuder vi en kostnadsfri trygghetsgaranti under 3 år, utöver de ordinarie garantierna.  Du kan lita på oss!

 

I garantin ingår*:

N

Full kostnadstäckning vid garantiärenden

N

Prioriterad support med personlig solcellskonsult. Åtgärd inom 24 timmar.

N

Produktionsgaranti - vid leveransförsening eller avbrott ersätter vi produktionsbortfall med aktuellt elpris (kr/kWh).

N

100% kvalitet - att montage och elinstallation alltid görs enligt gällande regelverk och anvisningar från materialleverantören är inte bara ord. Du får 5000 kr direkt i handen om något inte är korrekt + kostnadsfri åtgärd.

N

Fråga experten - kostnadsfri rådgivning från några av Sveriges ledande solcellsexperter

*Fullständiga villkor för trygghetsgarantin
  • Trygghetsgarantin gäller i 3 år från det datum materialleverans sker till kundens adress.
  • Kostnadstäckning vid garantiärenden. Vi garanterar att du inte får några tillkommande kostnader i garantiärenden. Olika leverantörer av t ex paneler har olika villkor och ofta ingår inte hela arbetskostnaden eller kostnad för restid. Dessa kostnader täcker vi.
  • Prioriterad support. Inga långa telefonköer och annat strul. Du är prioriterad och får hjälp av någon i det kundteam (säljare/tekniker) som ansvarar för ditt projekt.  Med åtgärd menas antingen att ärendet kan avslutas (du har fått den support du behöver) eller att du får en plan för hur din fråga ska hanteras och lösas.
  • Produktionsgaranti. En leveransförsening uppstår om kundens anläggning är klar för drift (vår elinstallation är klar) senast 10 veckor efter att handpenningen är betald alternativt enligt det som är överenskommet i offerten avseende leveranstid.  Leveranstiden beräknas exklusive den tid det tar för elnätsägaren att byta elmätare. Om förseningen beror på omständigheter som dyker upp under byggnationsprocessen (t ex tilläggsbeställningar eller att uppgifter som kunden lämnat om t ex taket skick är felaktiga) gäller inte garantin. Garantin gäller vid avbrott som beror på funktionsfel som omfattas av lämande produktgarantier (paneler, underkonstruktion och montage).
  • 100%  kvalitet.  Med regelverk avses vid varje tidpunkt gällande regler/lagar kring elsäkerhet och montage. Med anvisningar från leverantören avses de beräkningar och anvisningar som gäller för montagematerial och olika elkomponenter. En del i detta är beräkning av snö-/vindlaster. I garantin ingår även fullständig besiktning/egenkontroll av behörig  personal från oss.  Kostnad för extern besiktningsman ingår inte. Utbetalning sker kontant mot utfärdad kreditfaktura.
  • Fråga experten – vi har i vårt nätverk ett antal ledande experter på solenergi.  I garantin ingår 10 timmars kostnadsfri rådgivning i alla typer av ärenden inom detta område.

Registrera din installation

För att ta del av trygghetsgarantin, fyll i dina uppgifter nedan. Garantin är tillgänglig utan kostnad om detta anges i din orderbekräftelse.

Vill du veta mer? Boka ett hembesök

Våra hembesök är helt kostnadsfria och du får svar på alla dina frågor hemma hos dig.

Det räcker att du fyller i din emailadress men fyll gärna i resten av formuläret också om du har tid.


Hembesök och förstudie

Det handlar om ditt tak, en elinstallation med hög spänning och en långsiktig investering. Köp aldrig en anläggning utan en ordentlig förstudie och besiktning på plats.

Lösningsförslag

Våra projektörer och ingenjörer ger dig en lösning baserad på ditt taks förutsättningar, eventuell skuggning, vilka ambitioner du har, om t ex ett batteri ska finnas med i lösningen och allt annat som påverkar.

Leverans

Vårt första kundlöfte är 100% kvalitet i montage och elinstallation. Här finns inget utrymme för fel – så enkelt är det.

w

Kom igång

En gång kund alltid kund. Vi hjälper dig med allt pappersarbete kring bidragsansökningar, elavtal etc och ger all support du behöver när du behöver den