Mer pengar till solcellsbidraget

Centerns Annie Löf presenterade idag nya pengar till solcellsbidraget! På akademiska kallas det för “investeringsstöd för solceller” och delas ut av Länsstyrelsen i ditt län (det är dit du skickar din ansökningsblankett som du hittar här).

Sä här skriver Annie: “Stödet utökas nu med ytterligare 500 miljoner kronor för resten av 2019, vilket gör att den totala satsningen för 2019 hamnar på 1,2 miljarder kronor. För 2020 kommer totalt 835 miljoner kronor av budgeten att gå till solcellsstöd.”

Det här betyder att om du ansöker om stödet nu är det stor chans att du får det om ca 1 år. Det här är riktigt bra nyheter!

I våra projekt så ansöker vi alltid om ROT för projektet OCH solcellsbidraget, så om du inte skulle få solcellsbidrag så fick du iallafall ROT-avdrag. Du kan redan idag söka solcellsbidraget. Kontakta oss så hjälper vi dig med det. Sen kan du påbörja installationen på ditt hus direkt, alt. vänta. Du måste ansöka om solcellsbidrag senast 6 månader efter att du installerat solcellerna om du är privatperson.

OBS! Om du är företag eller BRF så måste du ansöka om solcellsbidraget INNAN du påbörjar ditt solenergiprojekt, fråga mig inte varför, men så har byråkraterna bestämt.Sedan finns det också krav på slutförandetid för att kunna rekvirera bidraget om du är företag.

 

Kontakta oss

Hör av dig om du är nyfiken på solenergi, har frågor eller är befintlig kund och behöver support. Du kan också läsa mer på kontakt/kundservice.

Telefonnummer: 072-993 75 01

Email: info@solenergiprojekt.se

6 + 7 =